Plany sprzedaży

Plany sprzedaży

Informujemy, że w związku z planami sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa Spółki Raiffeisen Bank Polska S.A. i następnie dokonania transgranicznego połączenia pozostałej po wydzieleniu i sprzedaży części, zgodnie z ustawą o Uczestnictwie Pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się Spółek z dnia 25 kwietnia 2008 roku, Pracodawca jest zobowiązany do dokonania wyboru członka Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego, który będzie organem przedstawicielskim dla wszystkich pracowników RBPL i RBI, których dotyczyć będzie połączenie transgraniczne obu organizacji. Wybory członka Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego nie są konieczne w wypadku, gdy przejmowani są pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy i dodatkowo działa w tego pracodawcy organizacja związkowa. W takiej sytuacji organizacja ta wskazuje członka Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego.

Zachęcamy Was zatem do przystępowania do Związku Zawodowego Pracowników Raiffeisen Bank Polska, tak abyśmy mogli reprezentować Wasze interesy w operacji połączenia z Raiffeisen Bank International. Mamy doświadczenie we współpracy z kolegami będącymi reprezentacją pracowniczą z RBI, a także Zarządem RBI, z uwagi na uczestniczenie w Europejskiej Radzie Pracowników.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 6 czerwca 2018 roku na godzinę 16.30 zaplanowaliśmy spotkanie, na które Wszystkich członków Związku Zawodowego Pracowników Raiffeisen Bank Polska serdecznie zapraszamy! Spotkanie odbędzie się w sali TEATR WIELKI. Na spotkaniu tym chcemy przedstawić Wam plan naszych działań związanych z czekającymi nas zmianami organizacyjnymi RBPL.

Sprawozdanie z tego spotkania zostanie przesłane mailem do wszystkich członków Związku zawodowego Pracowników Raiffeisen Bank Polska S.A.

Jednocześnie, aby zadośćuczynić wszystkim oczekiwaniom co do udzielanych przez nas informacji – zachęcamy Was i prosimy o przesyłanie do nas pytań drogą mailową na adres: info@zzrbpl.pl 1.8/5 (5)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.